FUTURE BOYZ

NEWS

SQUAD

日時:2017年3月31日(金) 開場 21:00
場所:六本木 DiA TOKYO
http://www.diatokyo.com/
出演者:FUTURE BOYZ, tAisuke, MINORU UJITA, SHOHEI, KAZUYUKI